Vergoeding door zorgverzekeraar

Het CSPP heeft nog geen contracten met zorgverzekeraars.

Dit vooral omdat de meeste zorgverzekeraars wat betreft behandeling ernstige beperkingen opleggen wat de kwaliteit van zorg niet ten goede komt.

De vergoeding varieert van 50% tot 100% en is afhankelijk van de polisvoorwaarden basiszorg van uw zorgverzekeraar. Vergeet niet dat er ook een wettelijke eigen bijdrage is die door de zorgverzekeraar bij u in rekening wordt gebracht.

Indien uw verzekeraar minder dan 75% van de kosten wil vergoeden kunt u zich beroepen op het hinderpaal criterium.

Verzekeraars links naar declaratie sites
Indien een link niet correct is graag doorgeven op psychiater@online.nl